Stiri

Calendarul reînscrierii /înscrierii la creșă și documentele necesare pentru anul școlar 2020 - 2021

PĂREREA TA CONTEAZĂ

 • Început de creșă

  Chestionar privind calitatea serviciilor

 • Final de cresă

  Chestionar privind calitatea serviciilor

FORMULARE

 • Regulament de înscriere în crese

  aprobat prin HCL nr.76 / 25.04.2018

 • Fișă de înscriere Creșă

  pentru anul școlar 2020-2021

 • Contract Creșă

  Contract prestări servicii creșă pentru anul școlar 2020-2021

 • Regulament de înscriere a copiilor în cadrul Serviciului Educațional aprobat prin HCL nr.111/18.06.2018

 • Fișa de înscriere în cadrul Serviciului Educațional pentru anul școlar 2020-2021.

 • Cerere înscriere grădiniță 2020

 • Acord privind consilierea psihologică

 • Acord privind prelucrarea datelor personale

 • Acord consimțământ scris al părinților

Calendarul reînscrierii /înscrierii la creșă și documentele necesare pentru anul școlar 2020 - 2021

Calendarul reînscrierii /înscrierii la creșă și documentele necesare pentru anul școlar 2020 - 2021

CALENDAR :

06.07.2020 – 17.07.2020 – reînscrieri (primirea dosarelor copiilor care au frecventat creșa în anul școlar 2019 - 2020);
20.07.2020– 31.07.2020 – înscrieri (primirea dosarelor);
03.08.2020 – 14.08.2020 – evaluări dosare;
17.08.2020– afișare listă dosare admise;
18.08.2020 – 19.08.2020 – depunere contestații;
20.08.2020 – afișare listă dosare admise în urma contestațiilor.

🔴 Documente necesare pentru înscriere :

o Cererea de înscriere
o Copie după certificatul de naștere al copilului;
o Copie după cartea de identitate a ambilor părinți/reprezentanți legali;
o Contract de închiriere valabil minim un an cu o vechime de minim o lună înaintea depunerii dosarului, pentru cei care locuiesc cu chirie pe raza orașului Voluntari declarat la organele fiscale teritoriale;
o Adeverință tip de serviciu pentru ambii părinți (cu precizarea valabilității contractului de muncă) sau adeverință de elev/student/masterand/doctorand la zi, sau decizia anuală de impunere pentru PFA sau adeverință de șomaj – acolo unde este cazul;
o Copie după decizia de acordare a indemnizației pentru creștere copil (în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu pentru îngrijire copil) sau adeverință cu fișa plătitor pentru indemnizație creștere copil, eliberată de Agenția de plăți și inspecție socială;
o După caz, certificatele de naştere ale fraților minori şi după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;
o Certificat căsătorie/divorț copie (hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă).
o Anchetă socială – pentru copiii proveniți din familii aflate în dificultate (unde este cazul)

Nu se înscriu în creșă copiii care au împlinit deja 4 ani sau urmează să împlinească 4 ani până la finele anului 2020.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră şi a evita deplasarea la alte autorităţi, după depunerea dosarelor, D.A.E.va verifica următoarele :
- Situaţia fiscală a părinţilor/ tutorilor legali ( se verifică îndeplinirea obligaţiilor de plată ale contribuabililor, ţinând cont de noile termene de plată, respectiv 30 iunie 2020 );
- Existenţa contractelor, respectiv plata la zi, la utilităţi: salubritate, apă și canal pentru locuința /domiciliul de pe raza orașului Voluntari.

🔴 Pentru reînscriere se vor transmite doar :

- Cererea de înscriere
- Adeverință tip de serviciu pentru ambii părinți (cu precizarea valabilității contractului de muncă) sau adeverință de elev/student/masterand/doctorand la zi, sau decizia anuală de impunere pentru PFA sau adeverință de șomaj – acolo unde este cazul;
- Vom veni şi în sprijinul dumneavoastră pentru a avita deplasarea la alte autorităţi şi vom verifica noi situaţia fiscală şi contactele respectiv plata la utilităţi pentru locuința /domiciliul de pe raza orașului Voluntari.
Dacă au survenit modificări față de documentele depuse la înscriere în anul școlar anterior în statutul social sau altele, atunci se vor transmite documentele din lista de înscrieri, sau se vor înlocui unde este necesar.

Nu se reînscriu în creșă copiii care au împlinit deja 4 ani sau urmează să împlinească 4 ani până la finele anului 2020.

📩 Precizăm că modalitatea de transmitere a documentelor va fi on-line. Persoanele care nu au posibilitatea tehnică de transmitere on-line, vor putea depune dosarele fizic doar în baza unei programări telefonice prealabile, respectând calendarul de reînscrieri/înscrieri.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la tel: 0756.115.083, sau pe mail la adresa dae@primaria-voluntari.ro .
- Șef Creșa Prichindel nr.1 - Paul Neagu - 0723678527
- Șef Creșa Prichindel nr 2 - Mariana Ionescu - 0754079375
- Șef Creșa Prichindel nr 3 - Florentina Vlăsceanu - 0754079343