Stiri

Calendarul de înscriere la grădiniță

PĂREREA TA CONTEAZĂ

 • Început de creșă

  Chestionar privind calitatea serviciilor

 • Final de cresă

  Chestionar privind calitatea serviciilor

FORMULARE

 • Regulament de înscriere în crese

  aprobat prin HCL nr.76 / 25.04.2018

 • Fișă de înscriere Creșă

  pentru anul școlar 2020-2021

 • Contract Creșă

  Contract prestări servicii creșă pentru anul școlar 2020-2021

 • Regulament de înscriere a copiilor în cadrul Serviciului Educațional aprobat prin HCL nr.111/18.06.2018

 • Fișa de înscriere în cadrul Serviciului Educațional pentru anul școlar 2020-2021.

 • Cerere înscriere grădiniță 2020

 • Acord privind consilierea psihologică

 • Acord privind prelucrarea datelor personale

 • Acord consimțământ scris al părinților

Calendarul de înscriere la grădiniță

Calendarul de înscriere la grădiniță

Calendarul de înscriere în învățământul preșcolar a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit MEC, înscrierea copiilor la grădiniță se va face în trei etape, începând de pe 8 iunie, iar reînscrierea se va desfășura de pe 25 mai.

Ministerul Educației a comunicat, deocamdată, doar datele de înscriere, fără să detalieze procedura de înscriere.

Înscrierea pentru prima dată a copiilor la grădiniță se va desfășura în 3 etape.

🔴Etapa I - 8 iunie - 3 iulie

🔴Etapa a II-a - 20 iulie - 10 august

🔴Etapa a III-a - 11 - 31 august (se refera la ''Corecturi'').

🔻Etapa de reînscriere a copiilor în învățământul preșcolar se desfășoară între 25 mai și 5 iunie, potrivit MEC.

Noutatea a fost faptul că înscrierile din anul acesta, atât la grădiniță, cât și la clasa pregătitoare, se vor face online.

‼️ Acte pentru înscrierea la grădiniță:

🔹Cerere de înscriere la grădiniță (descarcă formular tip);
🔹Adeverințe de salariați ale părinților/ale unui părinte (pentru grădinițele cu program prelungit și săptămânal);
🔹Copie certificat de naștere copil;
🔹Copie buletin părinte/tutore/reprezentant legal;
🔹Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
🔹Fișa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare;

În situația în care, într-o grădiniță, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare la înscrierea la grădiniță:
• existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
• existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
• existența unui frate/a unei surori înscris/înscrisă în grădinița respectivă;
• existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare se aplică numai după criteriile generale. Ele sunt realizate de fiecare grădiniță, cu aprobarea Consiliului de administrație al acesteia și avizul Inspectoratului Școlar Județean.


 

În vederea realizării online a înscrierii la învățământul preșcolar, vă punem la dispoziție datele de contact ale unităților de învățământ.

• Grădinița din cadrul școlii gimnaziale nr. 3 Pipera : tel 0314163897 ; e-mail: scoala3piperavoluntari@yahoo.ro
• Grădinița nr. 1 : fax: 0314127536 e-mail : gradipnvol@gmail.com, Director Savu Maria 0749143425.
• Grădinița nr. 2 : fax:0314222073, e-mail : gradippvol1@gmail.com,
• Gradinita nr. 3 – Tel: 0757 013 894, e-mail: gradi3voluntari@gmail.com.