Stiri

Acte necesare pentru reînscrierea/înscrierea la cresă în anul 2019-2020

PĂREREA TA CONTEAZĂ

 • Început de creșă

  Chestionar privind calitatea serviciilor

 • Final de cresă

  Chestionar privind calitatea serviciilor

FORMULARE

 • Regulament de înscriere în crese

  aprobat prin HCL nr.76 / 25.04.2018

 • Fișă de înscriere Creșă

  pentru anul școlar 2019-2020

 • Contract Creșă

  Contract prestări servicii creșă pentru anul școlar 2019-2020

 • Regulament de înscriere a copiilor în cadrul Serviciului Educațional aprobat prin HCL nr.111/18.06.2018

 • Fișa de înscriere în cadrul Serviciului Educațional pentru anul școlar 2019-2020.

 • Acord privind consilierea psihologică

 • Acord privind prelucrarea datelor personale

 • Acord consimțământ scris al părinților

Acte necesare pentru reînscrierea/înscrierea la cresă în anul 2019-2020

Acte necesare pentru reînscrierea/înscrierea la cresă în anul 2019-2020
Calendarul de reînscrieri și înscrieri în anul școlar 2019-2020 în unitățile de învățământ antepreșcolar-creșă din cadrul Direcției de Asistență Educațională Voluntari:
 
03.06.2019 – 19.06.2019 – reînscrieri (primirea dosarelor antepreșcolarilor care au frecventat creșa în anul școlar 2018 - 2019);
24.06.2019– 05.07.2019 –  înscrieri (primirea dosarelor);
08.07.2019 – 19.07.2019 –  evaluări dosare;
22.07.2019 – afișare listă dosare admise;
23.07.2019 – 24.07.2019 –  depunere contestații;
26.07.2019 – afișare listă dosare admise în urma contestațiilor.
 
Dosarele se primesc la următoarele adrese :
 
Cresa Prichindel nr.1 din strada Neajlov nr. 56;
Creșa Prichindel nr.2 din b-dul Dunării  nr. 71;
Creșa Prichindel nr. 3 din strada Erou Ion Șerban  nr. 1.
 
Acte necesare pentru reînscriere/înscriere la creșă¹:

Ø  Dosar plic – declarație cu actele cuprinse în dosar (opis);
Ø  Fișa de înscriere tip (formularul se ridică de la creșă sau se descarcă de pe site-ul www.dae-voluntari.ro în secțiunea Formulare);
Ø  Copie după certificatul de naștere al copilului;
Ø  Copie după cartea de identitate a ambilor părinți/reprezentanți legali;
Ø  Contract de închiriere valabil minim un an cu o vechime de minim o lună înaintea depunerii dosarului, pentru cei care locuiesc cu chirie pe raza orașului Voluntari declarat la organele fiscale teritoriale;
Ø  Contract valabil la utilități sau ultima factură achitată:
1.       Salubritate Conf. Art. 30 alin. (5) din Legea nr.101/2006 republicată și actualizată cu privire la serviciul de salubrizare a localităților, pentru locuința de pe raza orașului Voluntari;
2.       Canal Conf. Art. 31 alin. (14) din Legea nr. 241/2006 republicată și actualizată cu privire la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, pentru locuința de pe raza orașului Voluntari;
3.       Pentru apă, în cazul în care nu există contract se va da o declarație pe propria răspundere dacă nu sunt racordați la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă;
Ø  Adeverință tip de serviciu pentru ambii părinți (cu precizarea valabilității contractului de muncă) sau adeverință de elev/ student/ masterand/ doctorand la zi sau decizia anuală de impunere pentru PFA sau adeverință de șomaj – acolo unde este cazul;
Ø  Copie după decizia de acordare a indemnizației pentru creștere copil (în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu pentru îngrijire copil), eliberată de Agenția de plăți și inspecție socială;
Ø  Copie certificat de naştere ale fraţilor minori sau după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
Ø  Copie certificat căsătorie/divorţ (hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă);
Ø  Certificat fiscal de la Direcţia de venituri a Primăriei Voluntari care să ateste că nu sunt datorii restante/amenzi, la ultimul termen de plată a anului în curs;
Ø  Adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară Ilfov– pentru persoanele fizice care desfășoară activități independente( PFA,PFI,II,IF);
Ø  Alte acte doveditoare pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare;
 
În cazul în care dosarul este acceptat pentru înscriere în cadrul creșei, parinții vor pregăti următoarele acte pentru intrarea în colectivitate:

Ø  Fișa medicală-conform Ordinul 1002/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;
Ø  COPROPARAZITOLOGIC;
Ø  EXUDAT FARINGIAN;
Ø  EXUDAT NAZAL;
Ø  UROCULTURĂ;                                
Ø  Avizul epidemiologic valabil 48 ore;
Ø  Contract tip;
 
 
 
1Necompletarea sau omiterea unor documente pentru întocmirea dosarelor duce la obținerea unui punctaj mai mic.