DAE

Înscrieri/Reînscrieri Creșă

PĂREREA TA CONTEAZĂ

 • Început de creșă

  Chestionar privind calitatea serviciilor

 • Final de cresă

  Chestionar privind calitatea serviciilor

FORMULARE

 • Regulament de înscriere în crese

  aprobat prin HCL nr.76 / 25.04.2018

 • Fișă de înscriere Creșă

  pentru anul școlar 2020-2021

 • Contract Creșă

  Contract prestări servicii creșă pentru anul școlar 2020-2021

 • Regulament de înscriere a copiilor în cadrul Serviciului Educațional aprobat prin HCL nr.111/18.06.2018

 • Fișa de înscriere în cadrul Serviciului Educațional pentru anul școlar 2020-2021.

 • Cerere înscriere grădiniță 2020

 • Acord privind consilierea psihologică

 • Acord privind prelucrarea datelor personale

 • Acord consimțământ scris al părinților

Înscrieri/Reînscrieri CreșăANUNȚ IMPORTANT

Având în vedere punctajul obținut conform regulamentului de intrare în creșă și reducerea numărului de copii/grupă, datorită situației epidemiologice din România și a recomandărilor impuse de autorități, antepreșcolarii admiși pe listă vor frecventa creșele din data 14.09.2020.
Copiii rămași în așteptare vor putea intra în colectivitate în momentul eliberări unui loc.
Eliberarea unui loc se face în baza ”Art. 15 Scoaterea copilului din evidența unități care oferă servicii de educație antepreșcolară se face în următoarele situații:

a) În cazul unor afecțiuni cronice, la recomandarea medicului;
b) În cazul în care copilul absentează 4 săptămâni consecutiv, fără motivare;
c) La cererea părintelui sau a reprezentantului legal al copilului.” din Regulamentul de înscriere în creșe nr. 76/25.04.2018.